Mobile menu

Golden Horse Awards

Printer-friendlyPrinter-friendly

Golden Horse Awards 金馬獎 

最佳劇情片

年份

電影

索書號 

2017
第 54屆
血觀音
[AVM] PN1997.2 .X85 2018 DVD
2016
第 53屆
八月
 
2015
第 52屆
刺客聶隱娘
[AVM] PN1997.2 .C498 2015 DVD
2014
第 51屆
推拿
[AVM] PN1997.2 .T79 2015 DVD
2013
第 50屆
爸媽不在家
[AVM] PN1997.2 .B3326 2014 DVD
2012
第 49屆
神探亨特張
 
2011
第 48屆
賽德克.巴萊 
[AVM] PN1997.2 .S253 2012 DVD
2010
第 47屆
當愛來的時候 
 
2009
第 46屆
不能沒有你 
[AVM]  PN1997.2 .B864 2012  DVD
2008
第45屆
投名狀
[AVM] PN1997.2 .T68 2008 DVD 
2007
第44屆
色, 戒
[AVM] PN1997.2 .S445 2007 DVD
2006
第43屆
父子
[AVM] PN1997.2 .F837 2007 DVD
[AVM] PN1997.2 .F837 2007b DVD
2005
第42屆
功夫
[AVM] PN1997.2 .G64 2005 VCD 
2004
第41屆
可可西里
[AVM] PN1997.2 .K45 2004 DVD
2003
第40屆
無間道
[AVM] PN1997.2 .W843 2002 DVD
2002
第39屆
美麗時光
[AVM] PN1997.2 .M455 2005 DVD
2001
第38屆
榴槤飄飄
[AVM] PN1997 .L836 2000 VCD
2000
第37屆
臥虎藏龍
[AVM] PN1997 .W645 2001 DVD
1999
第36屆
千言萬語
[AVM] PN1997 .Q37 1999 VCD
1998
第35屆
天浴
[AVM] PN1997 .T558 2000 DVD
1997
第34屆
甜蜜蜜
[AVM] PN1997 .T495 1996 VCD
1996
第33屆
陽光燦爛的日子
[AVM] PN1997 .Y38 1995 VCD 
[AVM] PN1997 .Y38 1994 LD
1995
第32屆
女人四十
[AVM] PN1997 .N783 1997 VCD
[AVM] PN1997 .N783 1998 DVD
1994
第31屆
愛情萬歲
[AVM] PN1997 .A59 1998 DVD
1993
第30屆
囍宴
[AVM] PN1997 .X593 DVD
[AVM] PN1997 .X593 2004 DVD 
1992
第29屆
無言的山丘
[AVM] PN1997 .W893 2003 DVD 
1991
第28屆
牯嶺街少年殺人事件
[AVM] PN1997 .G763 VCD 
1990
第27屆
滾滾紅塵
[AVM] PN1997 .G865 1990 VCD  
1989
第26屆
三個女人的故事 (又名:人在紐約)
[AVM] PN1997 .R376 DVD
1988 
第25屆
七小福
[AVM] PN1997 .Q543 LD 
1987
第24屆
稻草人 
[AVM] PN1997 .D363 VCD 
1986
第23屆
恐怖份子
[AVM] PN1997 .K818 VCD 
1985
第22屆
我這樣過了一生
[AVM] PN1997 .W639 1997 VCD 
1984
第21屆
老莫的第二個春天
 
1983
第20屆
小畢的故事
[AVM] PN1997 .X435 VCD
1982
第19屆
辛亥雙十
[AVM] PN1997 .X564 DVD 
1981
第18屆
假如我是真的
[AVM] PN1997 .J5378 VCD 
1980
第17屆
早安台北
[AVM] PN1997 .Z36 2004 DVD
1979
第16屆
小城故事
[AVM] PN1997 .X364 2004 DVD 
1978
第15屆
汪洋中的一條船
[AVM] PN1997 .W369 VCD
1977
第14屆
筧橋英烈傳
[AVM] PN1997 .J5367 2005 DVD 
1976
第13屆
梅花
[AVM] PN1997 .M454 VCD
1975
第12屆
吾土吾民
[AVM] PN1997 .W888 2005 DVD
1973
第11屆
 
1972
第10屆
秋決
[AVM] PN1997 .Q586 2005 DVD 
1971
第9屆
緹縈
 
1970
第8屆
家在台北
[AVM] PN1997 .J5457 1970 VCD
1969
第7屆
小鎮春回
 
1968
第6屆
[AVM] PN1997.2 .L8 2005 DVD
1967
第5屆
我女若蘭
[AVM] PN1997 .W623 2004 DVD 
1966
第4屆
西施
[AVM] PN2875.G83 X57 VCD 
1965 
第3屆
養鴨人家
1964
第2屆
梁山伯與祝英台
[AVM] PN2875.A54 L35 VCD 
1963
第1屆
星星月亮太陽
[AVM] PN1997 .X665 2003 DVD